KTF-Split  -  KTF-Split Odjeli / Zavodi  -  Ustroj Telefonski imenik / E-mail  -  Imenik / E-mail

Odsjeci i zavodi KTF - Split


Odsjek je znanstveno-nastavna jedinica u kojoj se obavlja znanstveni i nastavni rad iz jednog ili više znanstvenih područja. Odsjeci se dijele na zavode i katedre u svom sastavu. Ostale ustrojbene jedinice su dekanat, centri i knjižnica.UPRAVA FAKULTETA


DEKAN :
prof. dr. sc. Zoran Grubač

PRODEKANICA za financije :
izv. prof. dr. sc. Nataša Stipanelov-Vrandečić

PRODEKAN za znanstveni rad i međunarodnu suradnju :
prof. dr. sc. Igor Jerković

PRODEKANICA za nastavu :
prof. dr. sc. Branka Andričić

GLAVNA TAJNICA FAKULTETA :
Vesna Drašković, dipl. iur.
 Ustroj

ODSJEK ZA KEMIJU

Pročelnik :
izv. prof. dr. sc. Slobodan Brinić
 Ustroj


ZAVOD ZA OPĆU I ANORGANSKU KEMIJU Ustroj Zavod
Predstojnik :
doc. dr. sc. Mario Buzuk

izv. prof. dr. sc. Slobodan Brinić
prof. dr. sc. Zoran Grubač
Nives Vladislavić - asistent
dr. sc. Ivana Škugor-Rončević - poslijedoktorand
doc. dr. sc. Mario Buzuk
Anđelka Brković, laborant

. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
| kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 

. - Oglasi


ZAVOD ZA ANALITIČKU KEMIJU Ustroj Zavod
Predstojnica :
izv. prof. dr. sc. Josipa Giljanović

izv. prof. dr. sc. Josipa Giljanović
doc. dr. sc. Lea Kukoč-Modun
dr. sc. Ante Prkić - asistent
Josipa Ercegović, laborant
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
 


ZAVOD ZA FIZIKALNU KEMIJU Ustroj
Predstojnica :
doc. dr. sc. Vesna Sokol

doc. dr. sc. Renato Tomaš
doc. dr. sc. Vesna Sokol
Perica Bošković, zn.novak - asistent
Nives Politeo, viši laborant
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
 


ZAVOD ZA ORGANSKU KEMIJU Ustroj
Predstojnica :
izv. prof. dr. sc. Ani Radonić

prof. dr. sc. Igor Jerković
izv. prof. dr. sc. Ani Radonić
doc. dr. sc. Ivica Blažević
dr. sc. Marina Zekić, asistent
Edita Jelinčić, viši laborant
. . | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. - Bibliografija
. - Projekt 1
. - Projekt 2


ZAVOD ZA BIOKEMIJU Ustroj
Predstojnik :
prof. dr. sc. Mladen Miloš

prof. dr. sc. Mladen Miloš
izv. prof. dr. sc. Olivera Politeo
doc. dr. sc. Mila Radan
Franko Burčul, zn.novak - asistent
Ivana Carev, zn.novak - asistent
Maja Marasović, zn. novak
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. - Bibliografija
. - Projekt


ZAVOD ZA KEMIJU OKOLIŠA Ustroj Zavod
Predstojnica :
izv. prof. dr. sc. Marija Bralić

izv. prof. dr. sc. Marija Bralić
dr. sc. Maša Buljac, viši asistent
Marica Mijić, laborant
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
 


ZAVOD ZA FIZIKU Ustroj
Predstojnica :
izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević

izv. prof. dr. sc. Magdi Lučić Lavčević
Lucija Matković, asistent
dr. sc. Mirko Marušić, viši predavač
Matko Maleš, asistent
Radić Mario, viši tehnički suradnik
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
 
.  
. - Oglasi
. - Bibliografija
. - Projekt


KATEDRA ZA MATEMATIKU Ustroj Zavod
Voditeljica :
mr. sc. Branka Gotovac, predavač

mr. sc. Branka Gotovac, predavač
Lucija Ružman, asistent
. | kontakt | 
. | kontakt | 
 

ODSJEK ZA INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJE

Pročelnica :
izv. prof. dr. sc. Marina Trgo
 Ustroj


ZAVOD ZA TERMODINAMIKU Ustroj
Predstojnica :
prof. dr. sc. Vanja Martinac

prof. dr. sc. Vanja Martinac
doc. dr. sc. Miroslav Labor
Jelena Jakić, zn.novak - asistent
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. - Bibliografija
. - Projekt


ZAVOD ZA KEMIJSKO INŽENJERSTVO Ustroj
Predstojnik :
 prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić

prof. dr. sc. Davor Rušić
prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić
doc. dr. sc. Sandra Svilović
doc. dr. sc. Marija Ćosić
Antonija Kaćunić, zn.novak
Željka Šmit, asistent
Renato Stipišić, predavač
Jure Škrapić, tehničar
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. - Bibliografija 1
. - Bibliografija 2
. - Projekt 1
. - Projekt 2
. - Znastveni program


ZAVOD ZA ELEKTROKEMIJU I ZAŠTITU MATERIJALA Ustroj
Predstojnica :
prof. dr. sc. Maja Kliškić

prof. dr. sc. Maja Kliškić
prof. dr. sc. Senka Gudić
izv. prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović
doc. dr. sc. Ivana Smoljko
Vedrana Tomić-Ferić, viši laborant
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
 


ZAVOD ZA ANORGANSKU TEHNOLOGIJU Ustroj
Predstojnica :
prof. dr. sc. Jelica Zelić

prof. dr. sc. Jelica Zelić
izv. prof. dr. sc. Pero Dabić
izv. prof. dr. sc. Dražan Jozić
Ana Lisica, zn.novak - asistent
dr. sc. Damir Barbir, poslijedoktorand
Mario Nikola Mužek, zn.novak - asistent
Stipe Ćubelić, viši laborant
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
| kolegiji | oglasi | kontakt | 
| kolegiji | oglasi | kontakt | 
. - Bibliografija 1
. - Bibliografija 2
. - Projekt 1
. - Projekt 2


ZAVOD ZA ORGANSKU TEHNOLOGIJU Ustroj
Predstojnik :
izv. prof. dr. sc. Matko Erceg

prof. dr. sc. Ivka Klarić
prof. dr. sc. Branka Andričić
izv. prof. dr. sc. Nataša Stipanelov-Vrandečić
izv. prof. dr. sc. Matko Erceg
doc. dr. sc. Sanja Perinović Jozić
dr. sc. Miće Jakić, zn.novak - asistent
Irena Banovac, zn.novak
Katica Jurić, viši laborant
Anita Jenjić, viši laborant
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. - Bibliografija
. - Projekt


ZAVOD ZA INŽENJERSTVO OKOLIŠA Ustroj
Predstojnica :
izv. prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović

prof. dr. sc. Jelena Perić
izv. prof. dr. sc. Marina Trgo
izv. prof. dr. sc. Nediljka Vukojević-Medvidović
dr. sc. Nuić Ivona, poslijedoktorandica
Marin Ugrina, zn.novak, asistent
Renata Dumanić, viši laborant
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. - Bibliografija
. - Projekt


ZAVOD ZA PREHRAMBENU TEHNOLOGIJU I BIOTEHNOLOGIJU Ustroj
Predstojnica :
prof. dr.sc.Višnja Katalinić

prof. dr. sc. Višnja Katalinić
prof. dr. sc. Tea Bilušić
dr. sc. Ivana Generalić Mekinić, zn.novak - viši asistent
Danijela Skroza , zn.novak
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. | kolegiji | oglasi | kontakt | 
. - Bibliografija
. - Projekt

CENTAR ZA INFORMATIČKU PODRŠKU

Voditeljica centra :
 Verica Vučičić

Eni Generalić
Verica Vučičić
. | web | kontakt | 
 Ustroj
. - Oglasi

KNJIŽNICA


Voditeljica knjižnice :
Jadranka Vučak, prof. - bibliotekarka

Jadranka Vučak, prof.
Maja Donkov
. | kontakt | 
 Ustroj
. - Oglasi

DEKANAT FAKULTETA


GLAVNA TAJNICA FAKULTETA
Vesna Drašković, dipl. iur.

OPĆA I KADROVSKA SLUŽBA
Antonia Plazonić, dipl. iur - tajnica ureda dekana,
voditeljica službe za kadrovske poslove

Olga Tomić, administrator - daktilograf

STUDENTSKA SLUŽBA
Smiljana Kapov, voditeljica studentske službe
Marijana Jurić, dipl. iur

RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENA SLUŽBA
Snježana Dešković, voditeljica računovodstva
Anita Jerković, blagajnik
Marija Madunić, knjigovođa likvidator

SLUŽBA ODRŽAVANJA
Tomislav Bezić, voditelj
Srećko Dusper, domar zgrade u K. Sućurcu
Ivan Milanović Trapo, vratar-kurir
Zdenko Balić, pom. radnik

POMOĆNI POSLOVI
Mila Šošić
Davorka Tešija
Silva Požar
Ankica Bogić
Ivka Milanović Trapo
Ivanka Kersić
Smiljana Madir
Snježana Marković
 Ustroj
. - Upisi
. - Studenti Pretrazivanje stranica