EniG. Software


New address! - http://www.periodni.com/ - Please update your Bookmarks.


EniG. Chemistry Assistant

Version: 2.4
Revision Date: 2002/12/19
Type of software: Freeware
Operating system: Windows 9x/NT/2000
Required file: msvbvm60.dll, comdlg32.ocx
Download self-install copy

     with all files : full_ca24.zip (968 kB)

     without VB library: short_ca24.zip (225 kB)

Chemistry Assistant

English EniG. Chemistry Assistant is an expression calculator for fast calculation of molecular weight of compounds by simple entry of chemical formula. The program translates the texts with chemical element symbols or without them into a mathematical expression and calculates them. The program includes functions for statistical analysis, solving the quadratic equation, and prepare solution calculator.
The element symbols can be written in lowercase letters, and the program will try to translate them and will show the result of translation - or it will report an error. The appearance of mathematical expression, which is the result of the translation, can be seen if the mouse pointer is held over the tasks field. The right mouse button has several often used anions and molecules. detailedChemistry Assistant

Hrvatski EniG. Chemistry Assistant je znanstveno računalo namijenjeno za brzo izračunavanje molarne mase spojeva jednostavnim upisivanjem kemijske formule. Program tekstove s kemijskim simbolima ili bez njih, upisane u polje za unos, prevodi u matematički izraz i izračunava ih. U program su uključene funkcije za statističku analizu, računanje kvadratne jednadžbe i kalkulator za pripremu otopina.
Simboli elemenata mogu se upisati i malim slovima, a program će izraz pokušati prevesti i rezultat prijevoda upisati u polje za unos - ili će prijaviti grešku. Izgled matematičkog izraza, nastalog prijevodom, može se vidjeti ako se pokazivač miša zadrži nekoliko trenutaka iznad zadatka. Na desnoj tipki miša nalaze se neki češće korišteni anioni i molekule. opširnijeChemistry Assistant

EniG. Periodic Table of the Elements

Version: 2.11
Revision Date: 2003/03/28
Type of software: Freeware
Operating system: Windows 9x/NT/2000/XP
Required file: msvbvm60.dll
Download self-install copy

     with all files: full_pse211.zip (1.68 MB)

     without VB library: short_pse211.zip (1.01 MB)

Periodic table of the elements

English EniG. Periodic Table of the Elements contains the basic data about the element in 7 languages (Croatian, English, German, French, Italian, Spanish, and Portuguese). It shows visually the change of physical condition with the change of temperature. The language, the speed of temperature change, the exchange of elements or the scrolling of characteristics can be adjusted by configuration file.
The calculating module from the programme "EniG. Chemistry Assistant" for fast calculating the mole mass compounds has also been integrated in the Periodic Table. The programme translates texts with chemical symbols or without them, entered in input line, into mathematical terms (it can be seen as ToolTip text) and calculates them.
The periodic Table can be incorporated into presentation, the change of temperature automatically started and the programme closed. The colour of background can be adjusted to match the colour of the presentation slide. detailedPeriodic Table of the Elements

Hrvatski EniG. Periodni sustav elemenata sadrži osnovne podatke o elementu na 7 jezika (engleski, francuski, hrvatski, njemački, portugalski, španjolski i talijanski). Vizualno prikazuje promjenu agregatnog stanja s promjenom temperature. Jezik, brzina promjene temperature, izmjena elemenata ili listanje svojstava mogu se podesiti pomoću konfiguracijske datoteke.
U Periodni sustav integriran je i modul za racunanje iz programa "Chemistry Assistant" koji, tekstove s kemijskim simbolima ili bez njih, upisane u polje za unos, prevodi u matematicki izraz (može se vidjeti kao ToolTip text) i izracunava ih.
Periodni sustav može se ugraditi u prezentaciju, automatski pokrenuti promjena temperature i zatvoriti program. Boja pozadine može se podesiti tako da odgovara boji slajda prezentacije. opširnijePeriodni sustav elemenata

EniG. Change Code Page 

Version: 2.6
Revision Date: 2003/03/24
Type of software: Freeware
Operating system: Windows 9x/NT/2000
Required file: msvbvm60.dll
Download self-install copy

     with all files: full_ccp26.zip (757 kB)

     without VB library: short_ccp26.zip (73.7 kB)

Change Code Page

Hrvatski EniG. Change Code Page je mali i brzi uslužni program za Windows 9x/NT/2000/XP čija je osnovna namjena konvertirati Web stranice napisane nekim alatom pod MS Windowsima (CP-1250) u ISO 8859-2 standard. Učitava datoteke s diska, promijeni hrvatske grafeme prema odabranom standardu, zamijeni u META tagu oznaku kodne stranice i spremi datoteku nazad na disk. Može promijeniti kodnu stranicu za cijeli web site odjednom. Ujedno može poslužiti i kao odlični i brzi Searche & Replace. opširnijeChange Code PageZavod za analitičku kemija Periodni sustav elemenata KTF-Split Tools and Toys Eni Generalić