Kemijsko-tehnološki fakultet

16. Sajam stipendija i visokog obrazovanja

Institut za razvoj obrazovanja organizira 16. po redu Sajam stipendija i visokog obrazovanja koji će se održati u srijedu 25.11.2020. u vremenu od 10-16 sati u virtualnom okruženju na internetskoj stranici www.iro.hr.
Na ovogodišnjem Sajmu učenici i studenti te njihovi roditelji moći će posjetiti virtualne štandove više od 30 domaćih i inozemnih sveučilišta, veleučilišta, državnih institucija, veleposlanstava, tvrtki te zaklada koje predstavljaju svoje studijske programe, stipendije te programe stručne prakse. Usporedo s virtualnim izlaganjem, pripremljen je zanimljiv popratni program u kojem će učenici i studenti moći sudjelovati u online predavanjima i diskusijama o tome kako se uspješno pripremiti za upis na studij, kako se uspješno pripremiti za prijavu za stipendije, kako uspješno položiti ispite za studij u inozemstvu, kako uspješno studirati u vrijeme pandemije te kako uspješno realizirati studentsku stručnu praksu.
Detaljnije informacije o Sajmu dostupne su na internetskoj stranici www.iro.hr, na Instagram (iro.hr), Facebook te LinkedIN stranici Instituta za razvoj obrazovanja.
Pogledajte Program ovogodišnjeg Sajma te vas pozivamo da, osim razgledavanja virtualnih štandova, poslušate govornike na zanimljivim panelima putem navedenih linkova.
Pristup svim posjetiteljima je naravno besplatan, a format sudjelovanja je jednostavan i interaktivan.

Raspisivanje natječaja (23.11.2020.)

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ

za izbor:

Ad 1.)  - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor, prvi izbor, za znanstveno područje: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Kemijsko inženjerstvo, znanstvena grana: Reakcijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Ad 2.)  - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, za znanstveno područje: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Kemija, znanstvena grana: Biokemija i medicinska kemija za rad u Zavodu za biokemiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), moraju ispunjavati i uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici Ad 1.) i 2.), dužni su priložiti u tiskanom obliku i na CD-u:

 1. životopis
 2. preslik diplome o stečenom doktoratu znanosti
 3. prikaz znanstvene, nastavne odnosno stručne djelatnosti, popis radova, radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor
 4. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani
 5. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave natječaja.

*****

Ad 3.)  -  jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto, službenik, položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv radnog mjesta: voditelj knjižnice) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 mjeseci

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  i
 • položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, odnosno obveza polaganja istog u roku od 2 godine

ili

 • završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na završenom diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja
 • položen stručni ispit u roku od godine dana od stjecanja potrebnih ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskoj razini
 • znanje engleskog jezika i poznavanje još jednog stranog jezika
 • 3 godine radnog iskustva u knjižničarskoj struci
 • poznavanje rada na računalu

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici Ad 3.) dužni su priložiti: 

 1. životopis
 2. dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja
 3. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 4. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani

S pristupnicima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se intervju.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana posljednje objave natječaja.

Natječaj za odlaznu mobilnost osoblja u okviru programa Erasmus+KA107-omotnica ENI-Izrael

Sveučilište u Splitu dana  27. listopada 2020. raspisuje  Natječaj za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog  osoblja u okviru Erasmus+ programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) –  omotnica ENI-Izrael, Technion Institute of Technology

Tekst Natječaja

Upute za Natječaj 

Rok za prijavu: 13. 11. 2020.

Mobilnost se može realizirati po objavi konačne Odluke o odabiru kandidata do zaključno s  30. 7. 2021.

Dopis dekana zaposlenicima, suradnicima i studentima u vezi epidemiološke situacije

Poštovane kolegice i kolege, zaposlenici i suradnici Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, dragi studenti…

Nalazimo se u epidemiološkoj situaciji kojoj do sada, na svu sreću, nije bila izložena niti jedna generacija zaposlenika, suradnika i studenata KTF-a. Nadam se niti jedna nakon. Ozbiljnost situacije od sviju nas traži izrazitu odgovornost i pridržavanje velikog broja postavljenih odluka, uputa, pravila i/ili preporuka ponašanja. Rezultati koje na KTF-u imamo od ožujka pa do tjedna iza nas su zaista izvanredni i za svaku pohvalu budući da nismo imali niti jednog zaraženog nastavnika i suradnika. Rezultat je to prije svega pridržavanja svih epidemioloških mjera i na fakultetu, ali i izvan njega, na čemu sam svima izrazito zahvalan. Znam da nije uvijek bilo ugodno pridržavati se svega što se od nas traži, ali činjenica da nismo imali zaraženih djelatnika i suradnika te jako mali broj zaraženih studenata, trebala bi biti dovoljna nagrada svima nama.
U tjednu iza nas javili su nam se prvi slučajevi zaraženih studenata, a upravo smo zabilježili i prvi slučaj zaraženog nastavnika. Nadam se i molim da svi ti slučajevi završe bez ikakvih zdravstvenih posljedica te da će kolegice i kolege biti uskoro opet s nama. Do tog trenutka bit ćemo im potpora i učiniti sve što možemo da se njihov izostanak što manje osjeti i za njih same i u kolektivu. Možemo očekivati nove slučajeve u vremenu pred nama, sutra to može biti bilo tko od nas...Organizacija nastave u ovakvim slučajevima provodit će se u dogovoru s prodekanom za pitanja iz nastavne problematike.