CILJEVI UDRUGE

Udruga je osnovana s ciljem:

 • očuvanja tradicije Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu te promicanja ugleda Fakulteta u Republici Hrvatskoj i u svijetu
 • skrbljenja za razvitak i napredak Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu
 • promicanja ugleda inženjerske struke, te njegovanja i razvijanja etike inženjerskog poziva
 • utjecanja na stvaranje javnog stručnog i znanstvenog mišljenja o svim bitnim pitanjima razvoja u stručnim i znanstvenim poljima kemije, kemijskog inženjerstva te srodnim područjima
 • utjecanja na razvitak i napredak spoznaje o potrebi očuvanja prirode i čovjekova okoliša
 • izgradnje i jačanja veza i suradnje između bivših studenata Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu
 • poticanja i uspostavljanja veza i suradnje Fakulteta i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i u svijetu
 • uspostavljanja i razvijanja suradnje sa sličnim udrugama u nas i u svijetu.

Djelatnosti Udruge su sljedeće:

 • samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učinkovitu suradnju s obrazovnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim društvima te drugim tijelima i organizacijama koje su vezane uz kemiju, kemijsko inženjerstvo ili srodna područja
 • prikupljanje mišljenja članova Udruge o bitnim pitanjima u svezi s ciljevima Udruge kroz javne rasprave
 • pružanje informacija nastavnom osoblju Fakulteta temeljem pojedinačnih iskustava iz inženjerske prakse
 • prikupljanje informacija o organizaciji i djelovanju Fakulteta
 • pomoć članovima Udruge pri zapošljavanju
 • organiziranje susreta članova Udruge
 • razmjenjivanje strukovnih iskustava među članovima Udruge
 • redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Udruge, postignućima njezinih članova i o zbivanjima u struci
 • poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Udruge
 • pružanje iskustvenih informacija o studiranju na Fakultetu potencijalnim studentima
 • uspostavljanje suradnje s odgovarajućim visokoobrazovnim institucijama
 • izmjenjivanje radnih iskustava s odgovarajućim udrugama bivših studenata
 • organiziranje znanstvenih, stručnih, kulturnih, športskih i ostalih susreta s drugim udruženjima te obilježavanje značajnih obljetnica.