Kemijsko-tehnološki fakultet

OBAVIJEST O OBRANI DOKTORSKOG RADA

Napisao/la Marika Grubišić on .

U petak 28. lipnja 2024. godine u 11:00 sati, u predavaonici F402 Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, studentica doktorskog studija „Kemija mediteranskog okoliša“ Martina Jakovljević Kovač, mag. nutr. pristupit će obrani doktorskog rada pod naslovom

„Primjena niskotemperaturnih eutektičkih otapala u ekstrakciji bioaktivnih komponenti iz biljnog materijala uz procjenu antiradikalne i antibakterijske aktivnosti

pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Ani Radonić, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu
  2. izv. prof. dr. sc. Ante Prkić, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu
  3. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Zamjenski član: doc. dr. sc. Marina Zekić, Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu.

Split, 12. lipnja 2024.                                                                                                               

                                                                                                                              DEKAN

                                                                                                                              prof. dr. sc. Matko Erceg

  • 4 - Kvalitetno obrazovanje