Erasmus Mundus projekta SUNBEAM

Poštovani,
Obavještavamo Vas da je otvoren 3. poziv za prijave za mobilnost u okviru Erasmus Mundus projekta SUNBEAM.
Poziv je otvoren isključivo za kategoriju - poslijedoktorand. Rok za prijavu je 12. srpnja 2017.g., 11:00 CET.

Rangiranje kandidata za mobilnost studenata

Odluka o rangiranju kandidata Kemijsko-tehnološkog fakulteta za mobilnost studenata u svrhu studija i izrade završnog rada u okviru Erasmus+ programa na Sveučilištu u Splitu za ak. god. 2017./2018.
Prilog: Rang_lista_svibanj_2017.pdf

Obavijest: Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ak. god. 2017./18.

Produžuje se rok prijave na Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u ak. god. 2017./18. do utorka, 18. travnja 2017.

Natječaj za mobilnost studenata Erasmus+ (KA107) – omotnica DCI Azija - Koreja

Sveučilište u Splitu dana 17. veljače 2017. raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) – omotnica DCI Azija - Koreja
Tekst Natječaja
Upute za Natječaj

Poveznica na dostupne studijske programe ponuđene na Global Campus:
http://www.hufs.ac.kr/user/hufsenglish/un_2_a_1.jsp

Rok za prijavu: 17.3.2017.