Raspored priklučaka po katovima i prostorijama

Predviđeno je za izradu po useljenju u novu zgradu.