CROSBI - podaci o citiranosti

U Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji CROSBI (http://bib.irb.hr) od nedavno su dostupni podaci o citiranosti radova i to na razini pregleda svakog pojedinog rada koji u bibliografiji ima upisan DOI i indeksiran je u WoS-u ili Google Scholaru. Za sada se nudi citiranost iz Web of Science, altmetrijski podaci od Altmetrics.com i podaci o radu i citiranosti na Google Scholaru. Trenutno se radi i na dodavanju citata iz Scopusa.