Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK) sklopila je sporazum s MZOS-om o nabavi i osiguranju pristupa online bazama te preuzela dosadašnju ulogu Centra za online baze podataka. Sukladno Sporazumu NSK je izradila
Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu koji se nalazi na poveznici: http://baze.nsk.hr.
Na Portalu možete pristupiti uputama na hrvatskom jeziku za pretraživanje Ebscovih baza podataka na poveznici: http://support.ebsco.com/training/lang/hr/hr.php.

Bazama podataka s nacionalnom licencom pristupa se na poveznici: http://baze.nsk.hr/pristup/nacionalna-licenca/.

Pretplata za baze s nacionalnim licencama biti će kao i prošle godine, osim što se neće nabaviti ScienceDirect zbog 55% smanjenja sredstava za nabavu baza za ovu godinu.