Elsevierov seminar za autore

Elsevierov seminar za autore održat će se u Splitu, 4. 11. 2015. od 9.30 do 11.30h, na drugom katu multifunkcionalne dvorane u sjevernoj zgradi Sveučilišne knjižnice. Lucie Boudova i Catalin Teoharie održat će seminar u sklopu projekta "Elsevier podupire hrvatsku znanstvenu zajednicu".

Besplatna registracija i program: 
http://goo.gl/forms/vM794TQMNd