Otvoren probni pristup na JSTOR

Obavještavamo vas da je otvoren probni pristup bazi znanstvenih radova JSTOR.

Svi dosadašnji pretplatnici zadržavaju pristup JSTOR bazama, a novima je omogućen pristup i bazama Arts & Sciences I – VII.

Pretraživanju možete pristupiti ovdje.

Probni pristup na JSTOR će postati stalan kada ugovor bude potpisan.

Osim navedenog, na sljedećim poveznicama JSTOR-a možete pronaći korisne sadržaje koji bi mogli pomoći knjižničarima i istraživačima u služenju bazom:

http://guides.jstor.org/

http://guides.jstor.org/how-to-use-jstor

izvor: Portal elektroničkih izvora NSK