Metel - mrežni katalog Knjižnice KTF-a

Odsad se katalog Knjižnice KTF-a može pretraživati u Metelu, novom programu koji je konverzirao i objedinio bibliografske zapise iz Crolista (monografske publikacije) i Sand plusa (serijske publikacije): http://library.foi.hr/m3/k.aspx?B=1640. Poveznica na katalog nalazi se i na mrežnim stranicama knjižnice. U tijeku je koordinacija svih parametara novog knjžnično-informacijskog sustava.