Matematika 1 - Obavijest za studente grupe C

Kako je u petak, 23.10.2015. nenastavni dan, seminar iz Matematike 1 održat će se u utorak, 20.10.2015. i to
U Predavaonici br. 1 od 14 - 15 (1 sat)
U Predavaonici br. 1 od 18 - 20 (2 sata)

Split, 16. listopada, 2015.

Katedra za matematiku