Matematika 1 - Obavijest o demonstraturama

Kako je u petak, 23.10.2015. nenastavni dan, demonstrature iz Matematike 1 održat će se u četvrtak 22.10.2015. u 11 sati u Studentskoj sobi.
 
Split, 19. listopada, 2015.
Katedra za matematiku