Promjene rasporeda demonstratura - Katedra za matematiku

RASPORED DEMONSTRATURA

PREDDIPLOMSKI STUDIJ - Grupa A i Stari studenti
PETAK 1200 – 1300  STUDENTSKA SOBA  –  Petra Brzović

PREDDIPLOMSKI STUDIJ - Grupa B i Grupa C
UTORAK 1300 – 1400  PREDAVAONICA br. 1 –  Petra Brzović

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ - Prehrambena tehnologija
UTORAK 1300 – 1400  STUDENTSKA SOBA  – Matea Šušnjara

STRUČNI STUDIJ - Zaštita i oporaba materijala
UTORAK 1300 – 1400  STUDENTSKA SOBA  – Matea Šušnjara

 

Molimo studente da poštuju raspored demonstratura za svoju grupu!!!

 

Split, 3.studenog, 2015.

Katedra za matematiku