Katedra za matematiku -Termin usmenog ispitaUsmeni dio ispita iz kolegija Matematika i Matematika 1 održat će se u srijedu, 2.3.2016. u 10 sati u predavaonici E 407.Split, 29. veljače, 2016.

Katedra za matematiku