Matematika 2 - I. kolokvij


I. kolokvij
iz kolegija Matematika 2 održat će se u subotu, 9.4.2016. u 1200 sati.

Raspored po predavaonicama bit će oglašen naknadno.

Split, 22.ožujka 2016.
Katedra za matematiku