Matematika 2 - I. kolokvij - Raspored studenata

OBAVIJEST

Prvi kolokvij iz kolegija Matematika 2 održat će se u subotu 9. travnja 2016. u 1200 sati prema sljedećem rasporedu

Grupa A (Kemija) i Grupa C (Zaštita okoliša)  - Predavaonica F 401
Grupa B (Kemijsko inženjerstvo) - Predavaonica E 402
Grupa S (Stari studenti) - Predavaonica E 401

Molimo studente da dođu 15 minuta ranije.

Obavezno ponijeti indeks.

Katedra za matematiku
Split, 8.travnja 2016.