Matematika 2 - Demonstrature

U srijedu 4. svibnja 2016. neće se održati demonstrature iz kolegija Matematika 2.
Termin nadoknade bit će dan naknadno.
Split, 3. svibnja 2016.
Katedra za matematiku