Matematika 2 - Demonstrature promjena termina


Demonstrature iz kolegija Matematika 2 kroz sljedeća tri tjedna ( od 16.05.2016. do 5.6.2016.) odvijat će se prema sljedećem rasporedu


PREDDIPLOMSKI STUDIJ - Grupa A (Kemija) i Grupa C (Zaštita okoliša)

ČETVRTAK  1400 – 1500  PREDAVAONICA E 407 –  Petra Brzović


PREDDIPLOMSKI STUDIJ - Grupa B ( Kemijsko inženjerstvo)

UTORAK  1200 – 1300  PREDAVAONICA F 406 –  Petra Brzović


Split, 13. svibnja 2016.

Katedra za matematiku