Matematika 2 - 2. kolokvij- Raspored studenata

Drugi kolokvij iz kolegija Matematika 2 održat će se u srijedu 18. svibnja 2016. u 1845 sati prema sljedećem rasporedu

Grupa A (Kemija) i Grupa C (Zaštita okoliša)  - Predavaonica F 401

Grupa B (Kemijsko inženjerstvo) - Amfiteatar

Grupa S (Stari studenti) - Amfiteatar


Molimo studente da dođu 15 minuta ranije.

Obavezno ponijeti indeks.

Katedra za matematiku
Split, 16.svibnja 2016.