Matematika 2 - 3. kolokvij

Treći kolokvij iz kolegija Matematika 2 održat će se 15. lipnja 2016.  u 13 00 sati prema sljedećem rasporedu

Grupa A (Kemija) i Grupa C (Zaštita okoliša)  - Predavaonica E 402

Grupa B (Kemijsko inženjerstvo) - Amfiteatar

Grupa S (Stari studenti) - Amfiteatar


Molimo studente da dođu 15 minuta ranije.

Obavezno ponijeti indeks.


Split, 13. lipnja 2016.


                                                                                                                                                                                                     Katedra za matematiku