Matematika - prijave ispita


Studenti koji planiraju u šestom mjesecu pristupiti pismenom ispitu iz kolegija Matematika ili Matematika 1 ( ispiti iz zimskog semestra)  trebaju se potpisati na papire na oglasnoj ploči Katedre za matematiku.

Matematika - pismeni ispit 23.06.2016. u 10.30 h
                         rok prijave do 20.06. do 14.00 h

Matematika 1 - pismeni ispit 27.6.2016. u 10.30 h
                            rok prijave do 23.06. do 14.00 hSplit, 14. lipnja, 2016.
Katedra za matematiku