Matematika- Pismeni ispit 27.6.2016.

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Matematika 1 održanog 27. lipnja 2016. bit će na oglasnoj ploči Katedre za matematiku u petak, 1.srpnja 2016. u 1330 sati.

Split, 30.lipnja 2016.
Katedra za matematiku