Matematika - Pismeni ispit 6.9.2016.


Rezultati pismenog ispita iz kolegija Matematika 2 održanog  6. rujna 2016. bit će na oglasnoj ploči Katedre za matematiku u ponedjeljak,
12. rujna 2016. u 1200 sati te sve ostale obavijesti.
Split, 7.rujna 2016.
Katedra za matematiku