Matematika - Pismeni ispit 7.9.2016.


Rezultati pismenih ispita iz kolegija Matematika i Matematika 1 održanih  7. rujna 2016. bit će na oglasnoj ploči Katedre za matematiku u ponedjeljak,
12. rujna 2016. u 1200 sati kao i sve ostale obavijesti.
Split, 9.rujna 2016.
Katedra za matematiku