Matematika -Usmeni ispitiUsmeni ispit
iz kolegija Matematika i Matematika 1 za sve studente ( Bujas, Folo, Malbaša, Margeta, Papučić i Radelj) održat će se u utroak, 27.9.2016. u 1130 u predavaonici E 407.Split, 23. rujna 2016.                                                                                        Katedra za matematiku