Matematika 1 - Raspored seminara

Seminari iz kolegija Matematika 1 održavat će se prema sljedećem rasporedu

Grupa A - Kemija  ponedjeljkom  od 12 do 15 u Predavaonici E 401

Grupa B  - Kemijsko inženjerstvo -  I dio ( Baković M. - Mateljak K.) petkom od 11 do 14 u Predavaonici E 402

Grupa B -Kemijsko inženjerstvo - II dio ( Matić M. - Varenina I.) četvrtkom od 17 do 20 u Predavaonici E 402

Grupa C - Zaštita okoliša petkom od 11 do 14 u Predavaonici E 402

Split, 29. rujna 2016.
Katedra za matematiku