Matematika 1 - Raspored demonstratura

Demonstrature iz kolegija Matematika 1 za ovaj tjedan ( 3.10. - 8.10.) održat će se prema sljedećemo rasporedu

Grupa A (Kemija) i Grupa C (Zaštita okoliša) petak 14-15 predavaonica E 402.

Grupa B (Kemijsko inženjerstvo) srijeda 12-13 predavaonica E402.

Stari studenti domaći trebaju predati sa onom grupom s kojojm slušaju seminar.

Split, 3.listopada, 2016.
Katedra za matematiku