Katedra za matematiku - Vrijeme konzultacija

Mr.sc. Branka Gotovac             SRIJEDA 10 - 11
                                                    ČETVRTAK 11 - 12

Lucija Ružman, prof.                ČETVRTAK 11 - 12
                                                    PETAK 10 - 11

Ena Čeko, mag. math.             PONEDJELJAK 15- 16
                                                    e - mail: enafil@gmail.com

Marica Mitar, prof.                   ČETVRTAK 16 - 17
                                                   e - mail: darkheart.m@gmail.com

Ana Novaković, prof.               UTORAK 13 - 14
                                                   e - mail: ana.novakovic5@gmail.com

Split, 5.listopada. 2016.

Katedra za matematiku