Matematika- promjena seminarskih grupa!!!

Seminari iz kolegija Matematika 1 održavat će se prema sljedećm rasporedu:

Grupa A - Kemija  ponedjeljkom  od 12 do 15 u Predavaonici E 401

Grupa B  - Kemijsko inženjerstvo -  II dio (Matić M. - Varenina I. ) petkom od 11 do 14 u Predavaonici E 402

Grupa B -Kemijsko inženjerstvo - I dio ( Baković M. - Mateljak K.) četvrtkom od 17 do 20 u Predavaonici E 402

Grupa C - Zaštita okoliša petkom od 11 do 14 u Predavaonici E 402

Split, 6. listopada 2016.
Katedra za matematiku