Matematika 1 - Novi raspored demonstratura

Demonstrature iz kolegija Matematika 1 održavat će se prema sljedećem rasporedu:

Grupa A (Kemija) i Grupa C (Zaštita okoliša) srijeda 12-13 predavaonica F 402 - Martina Miše

Grupa B (Kemijsko inženjerstvo) srijeda 13-14 predavaonica  F 402 - Petra Brzović

Stari studenti domaći trebaju predati sa onom grupom s kojojm slušaju seminar.

Split, 10.listopada 2016.

Katedra za matematiku