Matematika - Novi raspored demonstratura

Demonstrature iz kolegija Matematika održavat će se utorkom od 13-14 u predavaonici E 402 - Karla Viduka

Split, 10. listopada 2016.
Katedra za matematiku