Matematika 1 - Obavijest o demonstraturama

Demonstrature iz Kolegija Matematika 1 ostaju po rasporedu samo se mijenja predavaonica. Dakle,

Grupa A (Kemija) i Grupa C (Zaštita okoliša) srijeda 12-13 računalna predavaonica C 611 - Martina Miše

Grupa B (Kemijsko inženjerstvo) srijeda 13-14 predavaonica  F 405 - Petra Brzović

Stari studenti domaći trebaju predati sa onom grupom s kojojm slušaju seminar.

Split, 18.listopada 2016.
Katedra za matematiku