Katedra za matematiku - 1. kolokvij

1. kolokvij iz kolegija Matematika i Matematika 1 održat će se u subotu, 5. studenog 2016. prema sljedećem rasporedu

Matematika 1 -  u 800 sati
Grupa A - Kemija predavaonica F 402
Grupa B - Kemijsko inženjerstvo - Amfiteatar A02
Grupa C -  Zaštita okoliša - Amfiteatar 02
Grupa S - Amfiteatar A 02

Matematika  - u 930 sati
Zaštita okoliša - predavaonica F 402
Prehrambena tehnologija - predavaonica F 401


OBAVEZNO PONIJETI INDEKS!!!

Split, 27. listopada 2016.
Katedra za matematiku