Matematika 1 - Demonstrature 9.11.

Zbog spriječenosti demonstratorice Martine Miše, demonstrature za studente Kemije (Grupa A) te Zaštite okoliša (Grupa C) održat će se u srijedu od 13-14 u predavaonici F 405.
Idući tjedan po rasporedu.

Split, 8. studenog 2016.
Katedra za matematiku