Demonstrature - Matematika 1 - Novi raspred

Zbog promjene rasporeda (7.11.2016.) demonstrature iz kolegija Matematika 1 održavat će se prema sljedećem rasporedu:

Grupa A (Kemija) i Grupa C (Zaštita okoliša) srijeda 12-13 računalna predavaonica C 611 - Martina Miše

Grupa B (Kemijsko inženjerstvo) srijeda 14-15 predavaonica  E 407 - Petra Brzović

Stari studenti domaći bi trebali predati sa onom grupom s kojojm slušaju seminar.

Splir, 11. studenog 2016.
Katedra za matematiku