Matematika - Prehrana seminari

Seminar iz kolegija Matematika za studente Prehrambene tehnologije neće se održati u utorak 22.studenog 2016.  već u ponedjaljak 21.studenog 2016. od 16-19 u predavaonici F 402.

Split, 18.studenog 2016.
Katedra za matematiku