Matematika 1 - Seminar petak, 25.11.2016.

Seminar iz kolegija Matematika 1 održat će se u petak u 11 sati ali u predavaonici F 401, umjesto E 402 zbog potrebe organizacije APLS tečaja.

Split, 23.studenog 2016.
Katedra za matematiku