Matematika - seminari Prehrana i Stručni

Seminari iz kolegija Matematika sljedeći tjedan održat će se prema  rasporedu.
Dakle, Zaštita i oporaba materijala u ponedjeljak u 16 sati u predavaonici F 402.
Prehrambena tehnolgija u utorak u 10 sati u predavaonici E 402.

Split, 2.prosinca 2016.
Katedra za matematiku