Matematika - predavanja SS i ZOM

Dana 14. 12. 2016.(srijeda) predavanja iz kolegija Matematika održat će se u Vijećnici od 11-13. 

Split, 9.prosinca 2016.
Katedra za matematiku