Seminari Matematika _ PPT i SS

Seminari iz kolegija Matematika nakon Nove godine održavati će se prema sljedećem rasporedu:

1.tjedan (9.01. - 13.01.)

Stručni studij  Srijeda 17-20 E 401, Petak 11-14 E 402
Prehrana Utorak 10-13 E 402, Petak 11-14 E 402

2.tjedan (16.01. - 20.01)

Stručni studij Ponedjeljak 17-20 F 402, Srijeda 17-20 E 401
Prehrana Utorak 10-13 E 402, Srijeda 17-20 E 401

Split, 19. prosinca 2016.
Katedra za matematiku