Matematika 1 - Demonstrature

Predaja 14. domaće zadaće bit će po uobičajnom rasporedu. Točnije,

Grupa A (Kemija) i Grupa C (Zaštita okoliša) srijeda 12.30-13.15 računalna predavaonica C 611 - Martina Miše

Grupa B (Kemijsko inženjerstvo) srijeda 14-15 predavaonica  E 407 - Petra BrzovićPredaja 15. domaće zadaće bit će prema rasporedu

Grupa A (Kemija) i Grupa C (Zaštita okoliša) petak (20.1.) 11-12 predavaonica  E 402 - Martina Miše

Grupa B (Kemijsko inženjerstvo) ponedjeljak (23.1) u dogovoru s demonstratoricom Petrom Brzović

Stari studenti domaći bi trebali predati sa onom grupom s kojojm slušaju seminar.

Split, 17.siječnja 2017.
Katedra za matematiku