Matematika1_teorija 19.1._raspored studenata

3. kolokvij (teoretski dio) iz kolegija Matematika 1 održat će se 19.1.2017. u 8:15 sati prema rasporedu:


-grupa B (nap. studenti kemijskog inženjerstva bez "starih" studenata)....... predavaonica F407

-grupe A, C i S....... amfiteatar


Mole se studenti da budu 10 minuta prije ispred dvorane u kojoj pišu kolokvij. Obavezno ponijeti indeks!


18. 1. 2017.                                                                                                                            Katedra za matematiku