Katedra za matematiku - 3. kolokvij

3. kolokvij iz kolegija Matematika i Matematika 1 održat će se u subotu, 21. siječnja 2017. prema sljedećem rasporedu

Matematika 1 -  u 830 sati
Grupa A - Kemija predavaonica E 402
Grupa B - Kemijsko inženjerstvo - Amfiteatar A02
Grupa C -  Zaštita okoliša - Amfiteatar 02
Grupa S - Amfiteatar A 02

Matematika  - u 930 sati
Stručni studij - Amfiteatar A02
Prehrambena tehnologija - Amfiteatar A02


OBAVEZNO PONIJETI INDEKS!!!
Split, 19. siječnja 2017.