Katedra za matematiku_upis ocjena


Ocjene iz kolegija Matematika i Matematika 1 upisivat će se 1.2.2017. (srijeda) prema rasporedu:

- Matematika.........od 10:30 do 11:15

- Matematika 1......od 11:15 do 12:00


Split, 31.1.2017.                                                                                                          Katedra za matematiku