Katedra za matematiku_rok 6.9.2017.Pismeni ispiti iz kolegija Matematika 2 i kolegija Matematika i statistika za farmaceute održat će se u predavaonici E401 s početkom u 8:00 sati.


Split, 5.9.2017.                                                                                                                            Katedra za matematiku