Katedra za matematiku_rok 19.9.2017.

 Pismeni ispiti iz kolegija Matematika 1 i kolegija Matematika održat će se u predavaonici E401 s početkom u 8:00 sati.


Split, 18.9.2017.                                                                                          Katedra za matematiku