Matematika 1_raspored za srijedu 25.10.2017.
grupe: PK, ZO i S

11-12

amfiteatar AO2

grupa K_KI

12-13

amfiteatar AO2

grupa E_KI

13-14

amfiteatar AO2


Split, 24.10.2017.