Matematika_PPT i ZOM_raspored nastave od 31.10. do 3.11.2017.
31.10.2017. (utorak) od 10 do 13

PPT seminari

F406

2.11.2017. (četvrtak) od 9 do 12

ZOM seminari

E406 (od 9 do 10)

AO2 (od 10 do 12)

3.11.2017. (petak) od 13 do 15

PPT i ZOM predavanja

E405Split, 26.10.2017.                                               Katedra za matematiku